جوشکاری چه می‌باشد
جوشکاری یکی روش‌های سابق و معمول اتصال در صنعت است . این فرایند بسته به دسته مواد , محل استعمال و موقعیت ایجاد , اشکال متفاوتی را پیش روی مهندسان مکانیک و ایجاد و ساخت قرار میدهد .جوشکاری به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن , دو یا این که یک سری قطعه به وسیله گرم کردن قطعات یا این که ماده اتصال به یکدیگر متصل می گردند . از آنجایی که فرآیندهای گرم کردن و ذوب کردن مواد قادر است اشکال متمایز داشته باشد , ‌جوشکاری هم گونه های متفاوتی دارااست . درین مقاله به اختصار درباره ی همه اشکال جوشکاری حرف میکنیم و در پروسه بعدی مهمترین و پرکاربردترین روش‌ها را معرفی میکنیم .

مجموعاَ , ۵ جور شیوه جوشکاری در صنعت موجود هست :


  • جوشکاری قوس الکتریکی
  • جوشکاری گاز اکسیژن
  • جوشکاری مقاومتی
  • جوشکاری وضعیت جامد
  • اشکال متفرقه

 


گونه های جوشکاری قوس الکتریکی


جوش‌کاری اتمی هیدروژن
درین پروسه , دو مدل الکترود فلزی استعمال میگردد . این دو الکترود در فضایی آکنده‌از هیدروژن عملیات جوش کاری را انجام میدهند .

جوش‌کاری فلزی سوای پوشش
الکترودها درین مراحل کاملا مصرف میگردند و بعد از مراحل , می بایست از الکترودهای نو به کار گرفت . درین گونه از جوش , از هیچ گاز پوششی به کار گیری نخواهد شد .

جوش قوس کربنی
در‌این دسته از جوشکاری از الکترودهای کربنی به کارگیری می شود . گه گاه و در فرآیندهای مختص هم از مس در‌این گونه جوش به کار گیری می شود .

جوش قوس الکتریکی با پوشش پودر
این جور جوش مثل جوش کاری سوای پوشش است . با این تفاوت که از پوششی پودری در الکترودها به کار گیری می‌گردد .

جوش قوس الکتریکی با پوشش گاز
این فرایند هم مثل جوشکاری فارغ از پوشش است ولی از گاز منحصربه‌فرد برای پوشش مواد و قطعات به کار گیری می گردد . جوشکاری آرگون یک کدام از اشکال مرسوم جوشکاری با مراقبت گاز است .

جوش کاری تنگستن گاز
الکترودهای این دسته از جوشکاری , مصرفی نیستند و مراحل آن آرام است . ولی دقیق‌ترین جوش‌ها را می‌توان با استعمال از این شیوه انجام بخشید . صنعت های هوا دور و اطراف یکی کاربردهای جوش کاری تنگستن می‌باشند .

جوشکاری قوس پلاسما
این جوشکاری مشابه به جوش تنگستن است و سطوحی زیاد کیفیت بالا ایجاد می‌نماید . کاربرد اکثر جوش قوس پلاسما در صنعت های لوله سازی و ابزارسازی است .

جوشکاری همراه با پوشش فلزات
ان جور از جوش از الکترودهای مصرفی به کارگیری مینماید . منتها جریان پیوسته پودر درین پروسه , آن را از تماس با تراز هوا محافظت می کند .

جوش زیرپودری
این دسته از جوش مثل نحوه قبل است با این تفاوت که از پودرهای دانه ریز در آن به کار گیری می گردد .


گونه های جوش‌کاری گاز اکسیژن


جوش هوا - استیلن
در‌این پروسه از مواد شیمیایی تحت عنوان تسهیل‌کننده پروسه حوشکاری به کارگیری می‌گردد . به خاطر نقاط ضعف جوش‌کاری هوا - استیلن , این مدل از اتصالات جوشی محبوبیت پاره ای فی مابین صنعتگران دارااست .

جوشکاری اکسی - استیلن
در‌این گونه از جوش , از مخلوط استیلن و اکسیژن در مراحل به کار گیری می‌گردد . این مخلوط , قطعات را تا دمای فراوان بسیار گرم میکند و این دمای دوچندان منجر ایجاد جوشی زیاد ظریف می‌گردد . از طرفی , این مخلوط نسبت به ترکیب‌های دیگر ارزان‌قیمت‌تر است . جوشکاری اکسی استیلن عموما در فرآیند‌های تعمیر و حفظ به کار گیری می‌گردد .

جوش پروپان
این دسته از جوشکاری در صنعت به اسم جوش اکسیژن هم شناخته می شود . درین مراحل , از شعله گاز اکسیژن یا این که پروپان برای گرم کردن قطعه به کارگیری می‌گردد .

جوشکاری اکسی هیدروژن
ادغام ظریف اکسیژن و هیدروژن , سبب تولید جوش‌هایی ظریف درین پروسه می گردد .

جوش کاری گاز و فشار
درین پروسه در آغاز شعله گاز دمایی دوچندان بالا ایجاد می نماید . آنگاه از فشار قطعات برای جوش دادن به کارگیری میگردد . اما این مدل از جوشکاری امروزه به نوعی منسوخ شده‌است .


اشکال جوشکاری مقاومتی

جوش نقطه‌ای مقاومتی
این جور از جوشکاری در صنعت اتومبیل و هوافضا به کارگیری میگردد . درین مراحل از دو الکترود نوک تیز برای اتصال دو یا این که یک‌سری قطعه که عموما ضخامت یه خرده دارا‌هستند استعمال میشود .

جوش درز مقاومتی
این جور از جوشکاری یک کدام از متداول‌ترین روش‌های اتصال قطعات است . در‌این روند از دو الکترود رول صورت استعمال می گردد که اعمال فشار و جریان را به طور توامان انجام میدهند .

جوش آپست
درین دسته از جوشکاری , دو تراز که قرار است در لبه‌ها به نیز متصل شوند , تا دمایی مشخص و معلوم گرم می شوند و با فشار فراوان به یکدیگر متصل می گردند . مراحل گرم شدن به یاری مقاومت و جریان الکتریکی ساخت می‌گردد .