منزل ها غالبا اشکال متفاوتی از سیم کشی خانگی دارا هستند , اعم از سیم کشی برق برای نور و توزیع برق , اسباب مستمر نصب شده و قابل حمل , گوشی تلفن , در اختیار گرفتن سیستم تهویه و تهویه و به صورت فزاینده ای برای سینمای خانگی و کانال های کامپیوتر ای . قانون ها ایمنی برای نصب سیم کشی ساختمان در سراسر عالم فراوان مختلف است و قانون ها ملی , حیطه ای و شهرداری بعضی وقتها قابل انجام می‌باشند . چندین مرحله مطلوب برای سیم کشی ساختمان 

سیستم برقی منزل شما یک سیستم پیچیده است و فهمیدن روش کارایی به شما یاری می نماید تا یک میزبان قوی تر گردید . بعضا از بخشها به جهت خطر حریق سوزی برقی از سیم کشی معیوب , به صاحبخانه غیرمجاز اذن نمی دهند منزل خویش را سیم کشی نمایند . 


نکات کلیدی هنام سیم کشی برق ساختمان 

یک نمودار سیم کشی ساختمان پباده سازی فرمایید که محل باکس شکن و مسیر سیم ها به هر پریز را نشان دهد . 

در آغاز با طولانی ترین سیم ها استارت نمائید تا از مجرای هدر رفت در دیوارها دوری فرمایید چه بسا چنانچه پیش گویی نمی‌کنید از آنان پر سرعت به کارگیری فرمایید . هر سیم را از طبقه بالا استارت کرده و آن را به زیرزمین بکشید . براین اساس , شما از نردبان برای بالا بردن سیم میان طبقه ها به کارگیری نمی‌کنید . 

انتخاب فرمائید که تعداد خروجی ها و سوئیچ ها در یک مدار در حین سیم کشی ساختمان چه‌طور باشد . غالبا , شش خروجی در هر مدار 110 ولتی در یک محل معاش سفارش میشود , در حالی که دستکم در هر مدار دو در یک استاندارد استاندارد در یک آشپزخانه است , در جایی که اسباب از ولتاژ بیشتری به کارگیری می نمایند . 

گذشته از حفر هر شکاف , حتماً بدانید که در طرف دیگر دیوار کف چه میباشد تا از شکاف شدن در هر سیم الکتریکی , مجرایی یا این که لوله های آب خودداری نمایید . با حفاری شکاف ها با یک بیت 1 اینچی در میانه گل میخ هایی که سیم های شما در آن جنبش می نمایند ادامه دهید . هرچه پریزهای بیشتری داشته باشید منزل شما امن تر است . 

باکس شکن خویش را در جایی تهیه و تنظیم نمائید که بتوانید در آتی به راحتی به آن دسترسی پیدا نمایید . مکان در زیرزمین یا این که یک اتاق ابزار مناسب است . 

رول سیم را در کنار باکس شکن قرار دهید و سیم را مطابق نمودار خویش بکشید تا نزدیکترین پریز باشد یا این که برای هر مدار سوئیچ فرمائید . همینطور میتوانید سیم ها را مستقیماً از روش باکس اجرا نمائید . شاید سیم هایی که از باکس بیرون می‌شوند , کم آب شوند و یا این که از باکس الکتریکی بریده شوند . 

مدارهای غیر وابسته را برای هر تیم سیم کشی ساختمان نصب فرمایید . مدارها می بایست با جریان سیم و انگیزه متبوع از خروجی همخوانی داشته باشند .