به طور کلی میتوان امراض خشت را در نمک هایی که در آن جانور است , خلاصه کرد و آن را بر حسب اهمیت میتوان به ۲ جور تقسیم کرد : 


آلوئک : چنانچه در مورد تهیه و تنظیم خشت یه خرده سنگ آهک وجود داشته باشد و این سنگ آهک همراه آجر وارد کوره شود در اثر حرارت کوره گاز co2 متساعد شده و تبدیل به آهک زنده میشود دراین‌صورت زمانی این آهک در جوار آب قرار گیرد آهک به وجود آمده مضاعف حجم پیدا مینماید و این متعددی حجم موجب از نیز پاشیدن آجر میشود و در شرایطی‌که این آجر در نما سازی بکار رود به نما چشم انداز بدی می‌دهد . 

سفیدک ها : سفیدک ها گونه های متمایز دارااست نظیر سفیدک های کربناتی , سفیدک های سولفاتی , سفیدک های کلروری , سفیدک های نیتراتی و غیره . در حالتی‌که اسید های فوق در مصالح تنظیم آجر مو جود باشد و با آجر به کوره رود و در باطن آجر بماند این نمک ها پس از این‌که خشت در جوار باران قرار گرفت به شکل سفیدک و به اصطلاح عامیانه شوره می‌زند . 

برای پرهیز از آن می بایست اعتنا شود املاح ذکر شده در مصالح تهیه و تنظیم آجر موجود نباشد و آجری که به سوله می رود مدتی در آب نهاده شود تا در صورتی سفیدکی دارااست معین شود و برای از میان بردن شوره های روی نوار , بایستی یه خرده از آن را تحت عنوان مثال برداشته و بعداز تجزیه شیمیایی مشخص و معلوم شود که چه مدل نمکی داراست و حلال آن را معین نماید و آن را با درصد رقم خورده توسط ی آزمایشگاه روی دیوار بپاشد تا شوره زدوده شود , به‌این جور است که در بارندگی آن گاه شوره روی دیوار ظواهر نمیشود . 

اما انجام این تست در اکثر وقت ها کارخانه ها اختلال است نحوه دیگر آن است که شوره های مو جود را بعداز کم آب کردن با یک برس سیمی و یا این که یک تکه انبان منزه کنیم و تا یک سری سال که شوره روی نما ظواهر شود به همین نحوه با آن نبرد کرد تا این نمک ها در آجر تمام شده و دیگر سفیدک نزند . 

خشت جوش : در کوره های خشت پزی علی الخصوص کوره های چاهی که حریق آن قابل در اختیار گرفتن نمی باشد امکان دارد به جزو کوره که به حریق نزدیک خیس است حرارت بیشتری برسددر فیض خشت از سطح ی خمیری قبل و ذوب میشود درین تراز خاک رس روان شده و صاف می‌گردد . رنگ این دسته خشت ها متمایل به سبز است . 


اشکال آجرهای رسی : 

خشت فشاری : این مدل خشت که به طور معمول در محکم کاری و زیره کاریه ساختمان به کار می‌روند به شیوه دستی تنظیم میشود . 

خشت سفال : این جور از خشت های رسی از نگاه تولید , صورت و رنک و خصوصیات فنی در غایت توجه تنظیم میشود وبسته به حالت آن ها در بخش های متعدد ساختمان به کار می‌رود به جهت جذب خشک در خشت های سفالی به مراد چسبندگی مطلوب با مواد اشکال رخنه‌ دار آن‌ها را گزینه استعمال قرار می‌دهند به دلیل مرحله یک پارچه و یکنواخت آن ها برای نمای آجری گونه سفالی سفارش میشود این جور خشت ها از حیث صورت و میزان مضاعف متنوع است و گونه های متفاوت آن ها برحسب صورت در نقاط متعدد ساختمان بکار می‌رود .

خشت های دیرین : این جور خشت ها در مقدار های بزرگ تر از استاندارد روز جاری ساخته میشدند علاوه بر این که به نحوه دستی صحیح میشدند البته دارنده خصوصیات همگانی بهتری نسبت به تولید ها مدرن بوده اند . 


خشت های لعاب دار : هنر لعاب کاری و به کارگیری از خشت های لعاب دار در نمای ساختمان به مراد قشنگ نمودن آن و ارتقاء پایداری در قبال سوزوسرما و گرما از دیر باز در معماری کشور ایران وجود داشته است . بافت تولید صیقلی آن‌ها بازدارنده از رخنه آب به باطن خشت میشود براین اساس سال های زیاد در قبال مواد شیمیایی پایداری می‌کنند .