مقایسه سیستم های گرمايش از كف و رادیاتور

اساسا رادیاتورها گرمای خویش را از روش تابیدن و جابجایی به هوای اتاق پس می دهند و غالبا ۱/۳ گرمای خویش را از روش تابیدن و ۲/۳ آن را از روش جابجایی به هوای اتاق پس میدهند .

در سیستم حرارت مرکزی که با تیتر شوفاژ مطرح میشود , در محلی به اسم موتورخانه دستگاه‌هایی از قبیل دیگ - مشعل - پمپ - و . . . نصب شده و حرارت به سیال واسطه که قادر است آب باشد منتقل شده بعد پمپ جانور در موتورخانه آبگرم را بوسیله لوله‌کشی , به باطن اتاق ها ساماندهی نموده و وارد رادیاتور های ساکن در اتاق می نمایدمحل نصب رادیاتورها


زیرا به طور معمول سردترین مکان در اتاق نزدیک پنجره است و به علاوه از روش درزهای آن , قابلیت و امکان شکافت هوا به درون اتاق موجود است , رده و مقدار رادیاتورها با دقت به شرایط پنجره معین می شود . از این رو شایسته ترین توزیع دما در اتاق و شایسته ترین جبران برای کسری تابیدن هنگامی صورت می‌دهد که رادیاتور ذیل پنجره نصب شود .

 

درصورتی که رادیاتور که حدود ۶۰ % گرما را به طریق جابجایی منتقل می نماید به طور آزاد جلوی دیوار بیرونی تحت پنجره نصب شود , نیروی شناوری هوای گرم آن به قدری بزرگ خواهد بود که قابلیت رخنه هوای سرد شده ی روی وجه داخلی پنجره و هوای سرد وارداتی از درزهای پنجره , به داخل اتاق را منتفی بوجود می‌آورد , با این کار جریان هوا در اتاق ( گردش هوای اتاق ) برقرار خواهد شد .

هرگاه رادیاتور پایین پنجره نصب شود ارتفاع آن بایستی متساوی پهنای پنجره تعیین شود . با این کار جریان عمودی هوا متعادل می شود و گرمای تابشی رادیاتور اضافه می شود .

دست کم مسافت رادیاتور از جداره های ساختمان از دیوار دست‌کم ۵۰ میلی متر و از کف اتاق دست کم ۱۰۰ میلی متر بایستی باشد . در‌این‌صورت‌ هیچکونه افت توانی پدید نخواهد آمد . در صورتی رادیاتور در شرایط های پایین نصب شود افت قدرت خواهد داشت :

پایین تاقچه

پنجره

باطن کابین یا این که پشت پردهدر شرایطی‌که که از یک برگه جهت پوشش رادیاتور به کارگیری گردد افت اقتدار احتمالا به ۱۵ % رسد .
جهت حصول به مورد ها فوق الذكر , استعمال از مواد فلزي و غير فلزي نظير فولاد , آلومينيوم , چدن و مواد پليمري با برخورداري از فراواني و قيمت مطلوب خیس در تولید رادياتور ها رایج بوده و اقتضاي توليد هر يك از گونه های فوق را شرايط كاربرد , محدوديت هاي فني و ملاحظات اقتصادي در تطبيق با مناسبات اقليمي و فرهنگي معین مي نمايد .

ماهيت عمليات مكانيكي فر آيند توليد و گونه مواد اوليه آیتم به کار گیری در واحدهاي توليد رادياتور , آلودگي هاي زيست محيطي را كه در بـــــرخي صنايع دلیل مانع و محدودكننده ها بشمار مي آيند , منتفي نموده و به خواسته حصول به شرايط استاندارد نيز با داشتن واحدهاي كنترل كيفيت مواد , فرآيند و مال در طرح , پيش بيني هاي واجب جهت كنترل عامل ها آلوده و کثیف ساز و توليد محصول ها كيفي براي تامين هدف های صادرات و پوشش دهي هر چه بيشتر بازار مصرف در رقابت با تولیدها قابل جانشيني انجام شده است .

اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد . و آب به وسیله لوله رجوع و برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب دوباره گرما به باطن ديگ هدايت مي شود و توشه ديگر اين سيكل و چرخه تكرار مي شود .

 

اساسا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم به کار گیری مي شود دماي خروجي اب از ديگ 180 مرتبه فارنهايت و دماي ورودي اب به باطن ديگ كه گرماي حتمی را به اتاق منتقل كرده است برابر 160 سکو فارنهايت در لحاظ گرفته مي شود . به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب رجوع داده شده از ساختمان برابر 20 رتبه فارنهايت است .


رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است پس نمي توان بوسیله راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد . ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد . در اصل وقتي هواي اتاق گرم مي شود ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد و بايستي بوسیله اضافه کردن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز بشر را تامين نمود .

بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است . علت اين است كه به وسیله رادياتور شوفاژ در زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود . ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما اثبات مي ماند . زیرا بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود . تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد .

در‌صورتی‌که راياتور در مغایر ضلع پنجره نصب شود به دليل سردي محيط حریم پنجره استعمال از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد . پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد كه در‌حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دولايه باشند .